Mindfulness supervisie

Mindfulness supervisie

Mindfulness-based supervisie : hoge kwaliteit begeleiding voor professionals.

Supervisie draait om leren. Het draait allemaal om het ontwikkelen tot een nog betere professional.

Mindfulness supervisie biedt potentieel voor groei en transformatie. Supervisie biedt een veilige ruimte waarin je kunt reflecteren op je werk, en waar je je vragen, inzichten, gĂȘnante momenten, vreugden en ontdekkingen kan inbrengen: het hele palet aan ervaringen die we kunnen hebben in ons werk. Kern van supervisie is reflectie op het eigen werk, meer helderheid in wat je beweegt, hoe je dingen doet en waarom je de dingen doet die je doet. Samen met je supervisor kun je thema’s verkennen die je op dit moment tegenkomt, en in deze verkenningstocht nieuwe inzichten opdoen.

Als we alleen zijn en op ons werk reflecteren, kunnen we zeker leren van de ervaringen. Echt diepgaand leren en transformatie vinden echter meestal alleen plaats wanneer een ander ons helpt in het reflecteren. Een supervisor daagt ons uit net buiten de lijntjes te denken en ook om nieuwe spannende dingen uit te proberen.

Mindfulness-based supervision – supervisie met mindfulness als basis – bevordert persoonlijke en professionele groei.

Mindfulness supervisie is er voor professionals die met meer helderheid hun werk willen doen, present willen zijn, hun team beter willen begeleiden en coachen en zich willen blijven ontwikkelen.

Mindfulness supervisie

“hier komt een uitgebreidere ervaring van een ervaringsdeskundige. Het mogen ook een paar korte opmerkingen/feedback zijn die iets zeggen over de opleiding of wat het opleverd.”

– Voornaam Achternaam

Mindful-supervisie

Tussenkop

Korte herhaling van waarom je je moet inschrijven. Dit mag een puntsgewijze opsomming zijn. Bedenk dat het helpt als de lezer op elk punt denkt: JA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.