Supervisie volgen, leren, geven

Supervisie

Supervisie is een van mijn grootste passies. Het is dé gelegenheid om als professional te reflecteren op je werk, nieuwe gezichtspunten en handvatten te vinden en inzichten te krijgen in situaties waar je tegenaan loopt.

Voor professionals die met andere mensen werken, is supervisie een essentieel onderdeel van het werk. Om scherp en fris en in verbinding te blijven, ook als je je werk al jaren doet. Je kunt bij mij individuele supervisie volgen om je eigen werk weer met een frisse blik te bekijken, en nieuwe manieren van werken te ontdekken. Lees hier meer over supervisie voor professionals of maak een afspraak voor een sessie.

Ben je een ervaren trainer en benieuwd naar mogelijkheden om Mindfulness supervisor te worden, lees dan meer hier over onze internationale supervisieopleiding. Naar de Mindfulness Supervisie opleiding.

Wat is supervisie?

Supervisie is een krachtig instrument om jezelf verder te ontwikkelen. Daarin breng je als supervisant een of meer thema’s in die op dat moment belangrijk zijn in je werk. Vaak zijn het thema’s die lastig of onduidelijk zijn, waar je vragen over hebt of misschien zelfs in vastloopt. Door in het gesprek met de supervisor samen hierop te reflecteren, ontwikkel je meer inzicht in de manier waarop je werkt en de keuzes die je daarbij maakt. En leer je deze thema’s beter te hanteren. Hoe meer zicht je op je eigen proces hebt, hoe beter je daarmee anderen ook kunt ondersteunen. Het helpt je in je professionele ontwikkeling. Als beginnend trainer, maar ook als je langer bezig bent. Supervisie is een vorm van professionele scholing.

Een belangrijk aspect van supervisie is dat we niet inhoudelijk diep ingaan op oude thema’s en patronen. Daarin onderscheidt supervisie zich van therapie. Net als in mindfulness inquiry kijken we in de supervisie niet zozeer naar alle inhoudelijke details van wat er speelt, maar meer naar hoe we ermee omgaan (of kunnen leren omgaan). En precies zoals in de mindfulness inquiry is de supervisant altijd leidend in de keuze om al dan niet over een onderwerp te praten en ook hoe vergaand het gezamenlijke onderzoek met de supervisor is. Supervisie heeft daarin een ‘bekrachtigend’ karakter. Het gaat er de supervisor niet om de eigen aanpak te laten kopiëren, maar juist om de supervisant te ondersteunen in het vinden van diens eigen optimale aanpak.

Mindfulness supervisie

De meeste mindfulnesstrainers hebben als onderdeel van hun opleiding een training onder supervisie gegeven. Dat wil zeggen, dat je tijdens je eerste training in vier of vijf sessies door je supervisor begeleid wordt en samen aktief kijkt naar alle thema’s die spelen bij het voor het eerst begeleiden van een mindfulnessgroep.

In het bredere beroepsveld is mindfulness supervisie bezig aan een opmars als onderdeel van de bijscholingsagenda. Als regulier onderdeel van het werk, om regelmatig met een ander van een afstandje naar je werk te kunnen blijven kijken. Om je professionaliteit verder uit te bouwen. Dat kan in individuele supervisie, die je per keer of per serie af kunt spreken, maar dat kan ook in groepsverband. Net als in een mindfulnesstraining kun je met een kleine groep ook veel hebben aan elkaars reflecties en inzichten. Een individuele supervisiesessie duurt meestal een uur. Groepssupervisie is gebaat bij meer tijd. Afhankelijk van de groepsgrootte kan een sessie twee tot drie uur duren.

In internationaal verband wordt de waarde van supervisie veel langer gezien, en het belang ervan neemt in de internationale mindfulnesswereld ook steeds toe. Het International Mindfulness Integrity Network heeft in haar Standards for teaching expliciet de rol van supervisie benoemd in de beroepsontwikkeling van een mindfulnesstrainer.

mindful-opleiding